شركت خشكبار فجر بناب در سال 1373 با شماره ثبت 145 به همت چهره هايي كه سالها در امر فرآوري و صدور خشكبار فعاليت داشتند تاسيس شد. محل شركت در آذربایجان شرقی – بناب – کیلومتر 4 جاده تبریز – مجتمع صنعتی شهریار فاز یک واقع است و مديريت آن را آقاي حاج عبداله حدادی بناب بر عهده دارد.